اخبار
جلسه معارفه دانشجویان جدید ...
شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲
جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ۱۴۰۲
جلسه معارفه
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲
جلسه معارفه کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۲
مدرسه پاییزی روش پژوهش
شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲
مدرسه پاییزی ثبت نام در لینک زیر https://irandoc.ac.ir/page/۵۰۲۷
انتخاب کارمند نمونه
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲
مسابقه دانشجویی ایده پردازی ...
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
آرشیو
دفاعیه
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
اطلاعات بیشتر
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۲۱-۱۸ شهریور ۱۴۰۲
انتخاب واحد با تاخیر: ۲۴-۲۲ شهریور ۱۴۰۲
شروع کلاسها: ۱ مهر ۱۴۰۲
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 17-15 مهر 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 29 مهر لغایت 9 دی 1402
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 20 دی ۱۴۰2
امتحانات: 25 دی لغایت 9 بهمن ۱۴۰2
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند): 28-25 آذر ۱۴۰۲
ارزشیابی نیمسال جاری: 25 آذر لغایت 15 دی 1402