اهداف و وظایف

اهداف :

شناسائی نیازهای پژوهشی حوزه سوانح و بلایای طبیعی و مدیریت ریسک در داخل و خارج از کشور با رویکرد، سیاستگزاری، برنامه ریزی و اجرا در ارتقاء پژوهشهای بنیادی، کاربردی، توسعهای. ارایه خدمات تخصصی، فنی وحرفهای، مهارتی، مهندسی و آموزشی مرتبط با سوانح و بلایای طبیعی، مدیریت ریسک و ایمنی برآمده از نتایج پژوهشهای علمی. توسعه همکاریهای پژوهشی و آموزشی مرتبط فی مابین پژوهشکده و سایر سازمانها و موسسات مربوط در داخل و خارج از کشور. مشارکت و همکاری با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و آموزشی در امور مربوطه.

وظایف و اختیارات:

ارائه خدمات علمی تحقیقاتی، آموزشی، تخصصی، فنی و حرفه ای، مهارتی، مهندسی و مشاوره به دانشجویان دانشگاهها، موسسات، سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی در حوزه سوانح و بلایای طبیعی، مدیریت ریسک و ایمنی. شناسائی نیازهای پژوهشی حوزه سوانح و بلایای طبیعی، مدیریت ریسک و ایمنی در راستای سیاستگزاری و برنامه ریزی برای پژوهشهای بنیادی، کاربردی، توسعه ای، تولید دانش، تکنولوژی، طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط. ارتباط فعال و موثر با سازمانها، ارگانها و موسسات و جوامع علمی، آموزشی و پژوهشی در داخل و خارج کشور به منظور فراهم ساختن زمینه همکاری. برگزاری و یا مشارکت در برگزاری کنفرانسها،گردهمائی های علمی، همایش ها، نشست های علمی و تحقیقاتی، دورههای آموزشی ، کارگاههای تخصصی،مبادله محقق و اجرای پروژههای تحقیقاتی مشترک با دانشگاهها، سازمانها و موسسات داخل و خارج از کشور.
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
اخبار
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
ترسیم مسیر پیش‌ روی مهندسین صنایع
همایش ترسیم مسیر پیش‌ روی مهندسین صنایع در مقطع تحصیلات تکمیلی برگزار شد.  
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
دانشگاه خوارزمی، بازوی علم و فناوری توسعه سواحل مکران
با حضور سردار دکتر دهقان، دانشگاه خوارزمی متولی راه اندازی شورای راهبری علم و فناری توسعه سواحل مکران شد...  
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲
پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی قندکرج برگزار شد.
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی قندکرج با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ از ساعت ۹ الی ۱۳ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند.   
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی آذین خودرو
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی آذین خودرو با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ از ساعت ۹ الی ۱۳ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند.   
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ از ساعت ۹ الی ۱۴ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند. 
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی مشکات ولایت
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی مشکات ولایت با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک استان البرز برگزار شد.   
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲