مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: هفته پژوهش 1402:
:: حضور دکتر دلنواز معاونت پژوهش و فناوری و دکتر امیری مدیر مرکز کار آفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی دستاوردهای - 1402/9/21 -
:: حضور وزیر علوم در نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار - 1402/9/20 -
:: حضور دانشگاه خوارزمی در بیست و چهارمین نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار - 1402/9/20 -
:: «دانشگاه خوارزمی» دانشگاه برتر در توسعه مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی - 1402/9/20 -
:: اینفوگرافی مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه سال ۱۴۰۲ - 1402/9/12 -