پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک- اطلاعیه
هفتمین کنفراس جامع مدیریت بحران و HSE

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک:
http://khu.ac.ir/find-119.27180.65279.fa.html
برگشت به اصل مطلب