پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک- حوادث
گزارش مقدماتی زوج لرزه‌ای ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ شهر فین در استان هرمزگان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک:
http://khu.ac.ir/find-119.26810.63101.fa.html
برگشت به اصل مطلب