پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک- متخصصین همکار
پژوهشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/12 | 
آقای دکتر غلامرضا نوری (همکار پروژه) _ عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه
آقای دکتر علی خاکی (همکار پروژه) _ عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
خانم دکتر مریم صدقی (همکار پروژه ) _ جمعیت هلال احمر استان تهران
آقای مهندس مرتضی جعفری (همکار پروژه) _ عضو هیات علمی پژوهشکده سوانح طبیعی
آقای مهندس علی ساکت (همکار پروژه) _ عضو هیات علمی پژوهشکده سوانح طبیعی
آقای مهندس حسام الدین آزاده (همکار پروژه )
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک:
http://khu.ac.ir/find-119.26135.60625.fa.html
برگشت به اصل مطلب