پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک- گروه پژوهشی پیش بینی و هشدار سوانح طبیعی
پژوهشی پیش بینی و هشدار سوانح طبیعی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/14 | 
اثرات غیرمترقبه و بزرگ ناشی از مخاطرات طبیعی علیرغم نگاه ویژه به رویکردهای مقاوم­سازی و بهسازی سازه­ها، ارائه رویکردهای آمادگی و مقابله در دهه­ های اخیر؛ نگاه ویژه­ای با رویکرد کاهش اثرات ناشی از سوانح طبیعی را به سمت شناخت بهتر مبانی سوانح یادشده و تلاش برای شناسایی رفتار این سوانح و در نهایت احتمال پیش بینی و هشدار آن­ها را تقویت نموده است. با توجه به ظرفیت موجود در کشور در این زمینه در دو دهه اخیر پژوهش­های کاربردی درخصوص پیش بینی زمین­لرزه و سیلاب توسط پژوهشگران مراکز مختلف و بویژه دانشگاه خوارزمی صورت گرفته که این فعالیت­ها در چند سال اخیر به شکل جدی­تری در پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک با سازمان­های مرتبط در حوزه امدادرسانی و مدیریت شرایط اضطراری اجرایی و عملیاتی گردیده است که نتایج مهمی را نیز به دنبال داشته است. هدف از ایجاد این گروه پژوهشی، توسعه فعالیت­های مرتبط با پیش بینی و هشدار سوانح و ارائه رویکردهای اجرایی در این زمینه است.  
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک:
http://khu.ac.ir/find-119.26049.63465.fa.html
برگشت به اصل مطلب