پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک- شورای پژوهشکده
اعضاء

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/12 | 
ریاست دانشگاه (رئیس شورا)
رئیس پژوهشکده (دبیر شورا)
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه (عضو شورا)
معاون مالی، اداری و توسعه منابع دانشگاه (عضو شورا)
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه(عضو شورا)
دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه (عضو شورا)


 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک:
http://khu.ac.ir/find-119.26042.60626.fa.html
برگشت به اصل مطلب