نظام ایده‌ها و نیازها - چالش هفته

 | تاریخ ارسال: 1402/6/19 | 

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نظام ایده‌ها و نیازها - چالش هفته

 | تاریخ ارسال: 1402/4/28 | 

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان طرح احیای چاه های بسته و کم بازده نفتی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 

دفعات مشاهده: 93 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه (طرح های دسته ج)

 | تاریخ ارسال: 1402/6/19 | 

دفعات مشاهده: 100 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اولویت‌های مطالعاتی و پژوهشی شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز

 | تاریخ ارسال: 1402/6/19 | 

دفعات مشاهده: 94 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان چهار طرح مطالعاتی در زمینه الگوهای ارزیابی علم، فناوری و نوآوری

 | تاریخ ارسال: 1402/6/14 | 

دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

عناوین و محورهای پژوهشی مورد نظر شهرداری کرج جهت تالیف پایان نامه ها و رساله ها

 | تاریخ ارسال: 1402/6/12 | 

دفعات مشاهده: 119 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان طرح‌های پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 | 

دفعات مشاهده: 147 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان سازمان بازرسی کل استان البرز

 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 | 

دفعات مشاهده: 133 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان جذب ایده در حوزه کلان چالش ها و نیازهای فولاد

 | تاریخ ارسال: 1402/6/7 | 

دفعات مشاهده: 141 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی

 | تاریخ ارسال: 1402/5/31 | 

دفعات مشاهده: 169 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حمایت از پژوهش های انقلاب زیستی ۱-ایمونوتراپی

 | تاریخ ارسال: 1402/5/28 | 

دفعات مشاهده: 169 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حمـایت از پایـان نامه و رساله بنیاد علوی وابسـته به بنیـاد مستضـعفان انقلاب اسـلامی

 | تاریخ ارسال: 1402/5/24 | 

دفعات مشاهده: 205 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بهره مندی از توان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در انجام مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

 | تاریخ ارسال: 1402/5/24 | 

دفعات مشاهده: 184 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان پژوهشی وزارت دادگستری

 | تاریخ ارسال: 1402/5/24 | 

دفعات مشاهده: 193 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه

 | تاریخ ارسال: 1402/5/22 | 

دفعات مشاهده: 198 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انعقاد قرارداد انجام کار در زمینه تدوین برنامه برند سازی شهر کرج

 | تاریخ ارسال: 1402/5/22 | 

دفعات مشاهده: 194 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

حمایت از طرح های فناورانه توسط پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 | تاریخ ارسال: 1402/5/10 | 

دفعات مشاهده: 217 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان پژوهشی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

 | تاریخ ارسال: 1402/5/16 | 

دفعات مشاهده: 204 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

فراخوان پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

 | تاریخ ارسال: 1402/5/16 | 

دفعات مشاهده: 209 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر