معرفی

 | تاریخ ارسال: 1400/2/5 | 

معرفی پژوهشکده:

پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک یکی از مراکز پژوهشی، تحقیقاتی و آموزشی وابسته به دانشگاه خوارزمی میباشدکه در اجرای سیاستهای پژوهشی درحوزه سوانح و بلایای طبیعی کشور و به منظور مشارکت در ارتقاءسطح فعالیتهای پژوهشی در حوزه سوانح، ایمنی و مدیریت و کاهش ریسک در ابعاد مختلف آن در داخل و خارج از کشور و نیز برای رفع نیازهای بنیادی، کاربردی و توسعهای، ارائه خدمات و مشاورههای تخصصی،فنی و حرفه ای و آموزشهای کاربردی و مهارتی کوتاه مدت تاسیس و راه اندازی شده است.


ضرورت تاسیس و راه اندازی:

پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک در چارچوب اصول قانون اساسی، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سوانح و مدیریت بحران، سند چشم انداز  ۴۱۴۱ جمهوری اسلامی ایران، برنامه ششم توسعه کشور، سیاستهای کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  نقشه جامع علمی کشور، اسناد بین المللی کاهش خطرپذیری سوانح و همچنین اهداف عالیه دانشگاه خوارزمی (مطابق با نقشه راه) و نیز رسالت محوله در اساسنامه به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی و آموزش تخصصی و سایر زمینه های مرتبط کشور در حوزه ایمنی، سوانح و بلایای طبیعی و مدیریت ریسک اقدام به فعالیت خواهد نمود.
 

اهداف:

 • شناسائی نیازهای پژوهشی حوزه سوانح و بلایای طبیعی و مدیریت ریسک در داخل و خارج از کشور با رویکرد، سیاستگزاری، برنامه ریزی و اجرا در ارتقاء پژوهشهای بنیادی، کاربردی، توسعهای.
 • ارایه خدمات تخصصی،  فنی وحرفهای،  مهارتی،  مهندسی و آموزشی مرتبط با سوانح و بلایای طبیعی، مدیریت ریسک و ایمنی برآمده از نتایج پژوهشهای علمی.
 • توسعه همکاریهای پژوهشی و آموزشی مرتبط فیمابین پژوهشکده و سایر سازمانها و موسسات مربوط در داخل و خارج از کشور.
 • مشارکت و همکاری با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و آموزشی در امور مربوطه.

 

وظایف و اختیارات:

 •  ارائه خدمات علمی تحقیقاتی، آموزشی، تخصصی، فنی و حرفه ای، مهارتی، مهندسی و مشاوره به دانشجویان دانشگاهها، موسسات، سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی در حوزه سوانح و بلایای طبیعی، مدیریت ریسک و ایمنی.
 • شناسائی نیازهای پژوهشی حوزه سوانح و بلایای طبیعی، مدیریت ریسک و ایمنی در راستای سیاستگزاری و برنامه ریزی برای پژوهشهای بنیادی، کاربردی، توسعه ای، تولید دانش، تکنولوژی، طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط.
 • ارتباط فعال و موثر با سازمانها، ارگانها و موسسات و جوامع علمی، آموزشی و پژوهشی در داخل و خارج کشور به منظور فراهم ساختن زمینه همکاری.
 • برگزاری و یا مشارکت در برگزاری کنفرانسها،گردهمائی های علمی، همایش ها، نشست های علمی و تحقیقاتی، دورههای آموزشی ، کارگاههای تخصصی،مبادله محقق و اجرای پروژههای تحقیقاتی
  مشترک با دانشگاهها، سازمانها و موسسات داخل و خارج از کشور.

   

چشم انداز:

افق حرکتی پژوهشکده به سویی است که در عرصه ارائه دست آوردهای پژوهشی و آموزشهای تخصصی حداکثر رضایتمندی ذینفعان را در برطرف کردن نیازهای ایشان فراهم آورد و همچنین در تقویت و هدایت فعالیتهای پژوهشی و آموزشی در زمینه پیشگیری، آمادگی، پاسخ و کاهش اثرات ناشی از سوانح و مدیریت و کاهش ریسک فعالیت نماید.
پژوهشکده کاربردی بلایای طبیعی و مدیریت ریسک با اعتقاد به ظرفیت های علمی دانشگاه و هدایت هدفمند آنها و با توجه به تفاهم نامه های همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی موجود با دانشگاه ها یا سایر نهادهای علمی و اجرایی داخلی و خارجی و با بهبود مستمر سیاستها، تصمیم ها، منابع انسانی و تجهیزاتی و کالبدی؛ پژوهشکده را به یک الگوی مناسب پژوهشی و آموزشی تخصصی در حوزههای کاهش خطر پذیری سوانح، مدیریت سوانح، ایمنی و مدیریت و کاهش ریسک و سایر بخشهای مرتبط، در سطح کشور و بین الملل تبدیل خواهد نمود.

 

دفعات مشاهده: 3302 بار   |   دفعات چاپ: 271 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر