اهداف و وظایف
اهداف: 
• مشارکت جامعه دانشگاهی در فعالیت های اجتماعی، هنری و فرهنگی
• ارتقاء مسئولیت
پذیری اجتماعی
وظایف:
• تبيين و معرفي ارزش هاي الهي و ديني با رويكردهاي جذاب و اثر گذار
• توسعه بسترهاي شكل گيري رويدادهاي خودجوش،متنوع و فراگير با تقويت نقش دانشكده ها و موسسات دانشگاه
• استقرار نظام توسعه و پايش اخلاق حرفه اي براي اهالي دانشگاه
• توسعه نشاط سازماني در سطح دانشگاه
• تقويت شخصيت دانشگاهي و تعلق سازماني اهالي دانشگاه
• راهبردهاي ارتقاء مسئوليت پذيري اجتماعي و فرهنگي
• تقويت و توسعه همكاري مشترك فرهنگي با دستگاه هاي اجرايي،نهادهاي فرهنگي و مذهبي
• تقويت و توسعه همكاري مشترك با سازمان هاي مردم نهاد و خيريه 

 
نشست مهارت های آموزشی، پژوهشی و فنی مقطع کارشناسی(BA) رشته‌های علوم انسانی
۱۴۰۲/۹/۱۲
سری نشست‌های Civil Meetings
۱۴۰۲/۹/۱۲
برنامه پرسش و پاسخ دانشجویی‌ با هیئت رئیسه دانشگاه
۱۴۰۲/۹/۱۲
نشست علمی «دیوان داوری ورزش»
۱۴۰۲/۹/۱۱
سلسله نشست‌های اکران و تحلیل حقوقی
۱۴۰۲/۹/۱۱
نشست علمی با موضوع: «صدور حکم جلب بشار اسد در دادگاه فرانسه در آیینه حقوق بین الملل»
۱۴۰۲/۹/۶
یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی قراردادها با محور «قراردادهای ناظر بر صلاحیت قضایی»
۱۴۰۲/۹/۴
کنگره ادبی"برای فلسطین"
۱۴۰۲/۹/۱
اردو یک روزه تهرانـــــگردی
۱۴۰۲/۸/۳۰
دوره آموزشی مقاله نویسی و تدوین رزومه
۱۴۰۲/۸/۳۰
دوره آموزشی نرم‌افزار MSP
۱۴۰۲/۸/۳۰
انتخابات دوره جدید شورای انجمن علمی اقتصاد
۱۴۰۲/۸/۲۹
فراخوان کاندیداتوری شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی رباتیک
۱۴۰۲/۸/۲۸
فراخوان کاندیداتوری انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی
۱۴۰۲/۸/۲۸
​​​​​​​ شهرتاریک 
۱۴۰۲/۸/۲۸
سری نشست‌های Civil Meetings
۱۴۰۲/۸/۲۷
کارگاه آموزشی آشنایی با ترجمه متون و اسناد حقوقی فرانسوی
۱۴۰۲/۸/۲۷
کارگاه مهارتهای ارتباطی
۱۴۰۲/۸/۲۴
فراخوان کاندیداتوری انجمن علمی روانشناسی مثبت نگر و دین
۱۴۰۲/۸/۲۴
اردو یک روزه تهرانـــــگردی
۱۴۰۲/۸/۲۳
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲