نشست های هفته پژوهش
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲
۵ آذر
قراردادهای ناظر بر صلاحیت قضایی
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
سینما و سیاست بین الملل
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
نظام بین الملل و بحران غزه
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
پیوند نظریه و سیاست
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
دیوان داوری ورزش
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
هوش هیجانی
آرشیو
اطلاعیه های جلسات دفاع
شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
۱۸ شهریور
شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
۱۸ شهریور
یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲
۱۲ شهریور
آرشیو
اطلاعیه ها
چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲
۱ آذر
چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲
۵ مهر
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
۳۰ مرداد
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲
۳ خرداد
دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
۱۴ آذر
شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰
۲۵ دی
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
۱۱ شهریور
کنفرانس ها ، همایش ها و نشست های تخصصی
یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
وبینار انتخابات ۱۴۰۰
آرشیو
گزارش دفاع از پایان نامه های دکتری
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲
۱۶ آبان
پنجشنبه ۸ تیر ۱۴۰۲
۸ تیر
جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲
۵ خرداد
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۶ اردیبهشت
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۳ اردیبهشت
چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
۱۹ بهمن
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
۱۸ بهمن
یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱
۲۷ آذر
چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱
۲۵ آبان
شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱
۱۲ شهریور
شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱
۵ شهریور
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۸ اردیبهشت
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
۲۴ فروردین
یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
۲۳ آبان
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۷ آبان
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰
۱۷ آبان
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۵ آبان
ابوذر رضائی
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۵ آبان
فرزاد عسکری
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
۲۵ مهر
سید محمدهادی موسوی
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۶ تیر
حجت اله رحمانی نیا
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۶ تیر
ربابه جوادی
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۶ تیر
رسول خدا مرادی
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۶ تیر
محسن کشوریان آزاد
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
۲۶ تیر
مسعود کریمی
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
آرشیو
گزارش دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲
۱۶ آبان
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲
۱۶ آبان
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۵ آبان
سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲
۱۴ شهریور
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
۱۷ خرداد
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۰ خرداد
پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۸ اردیبهشت
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
۵ اردیبهشت
سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
۲۹ فروردین
یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲
۲۰ فروردین
آرشیو
نشست ها
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲
۵ آذر
قراردادهای ناظر بر صلاحیت قضایی
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
سینما و سیاست بین الملل
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
نظام بین الملل و بحران غزه
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
پیوند نظریه و سیاست
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
دیوان داوری ورزش
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲
۴ آذر
هوش هیجانی
چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲
۱ آذر
کارگاه دعاوی ثبتی، ملکی و ارضی
یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲
۲۸ آبان
اکران و تحلیل حقوقی فیلم درخت گردو
جمعه ۱۹ آبان ۱۴۰۲
۱۹ آبان
گفت و گو با رتبه برتر آزمون وکالت
شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲
۶ آبان
دوره آموزش زبان فرانسه به زبان حقوقی
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲
۲۴ مهر
دوره آموزشی علامت تجاری
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲
۱۶ مهر
درخواست ملاقات کودک بالغ
شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲
۱۵ مهر
آشنایی با قراردادهای حقوقی ورزش
یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲
۱ مرداد
دوره آموزش زبان فرانسه به زبان حقوقی
یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲
۱ مرداد
گفتگو با رتبه های برتر کنکور ارشد حقوق
یکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲
۱ مرداد
محیط زیست و مسئله دخالت دولت در آن
دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲
۲۶ تیر
حقوق مالکیت صنعتی و مصادیق آن در ایران
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۲
۱۱ تیر
حقوق دندانپزشکی
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۲
۱۱ تیر
دومین کنگره بین المللی حقوق سلامت
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲
۶ خرداد
جلسه دفاع طرح پسا دکتری روابط بین الملل
جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲
۵ خرداد
تأملی نو بر روابط متقابل عقد و شرط
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
۳۰ اردیبهشت
قراردادهای حمل و نقل دریایی
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
۳۰ اردیبهشت
اکران و تحلیل حقوقی فیلم شاهدی برای محاکمه
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
۳۰ اردیبهشت
تعلیم و تربیت و امر سیاسی
پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۸ اردیبهشت
نقد و بررسی کتاب تاریخ شورش و ناآرامی اجتماعی در ایران
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
۲۰ اردیبهشت
انتخابات ترکیه
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۳ اردیبهشت
امنیت قضایی
پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
۳۱ فروردین
مهارت آموزی و اشتغال دانشجویان علوم سیاسی
جمعه ۵ اسفند ۱۴۰۱
۵ اسفند
نگارش علمی در روابط بین الملل
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۲۱-۱۸ شهریور ۱۴۰۲
انتخاب واحد با تاخیر: ۲۴-۲۲ شهریور ۱۴۰۲
شروع کلاسها: ۱ مهر ۱۴۰۲
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 17-15 مهر 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 29 مهر لغایت 9 دی 1402
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 20 دی ۱۴۰2
امتحانات: 25 دی لغایت 9 بهمن ۱۴۰2
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند): 28-25 آذر ۱۴۰۲
ارزشیابی نیمسال جاری: 25 آذر لغایت 15 دی 1402