اخبار
کاربرد GISدر طرح هادی روستایی
پنجشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۲
گردشگری پرنده
یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲
آرشیو
اطلاعیه ها
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۲۰ شهریور
تغییر آدرس وب سایت موسسه استنادی
شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲
۱۸ شهریور
برگزاری کارگاه های آموزشی ISC
شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲
۲۸ مرداد
دستورخط فارسی
شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲
۲۸ مرداد
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲
۲۸ مرداد
جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
پنجشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۲
۵ مرداد
فراخوان جذب پژوهشگر برتر
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه ها
نشست هفتم از سلسله نشست‌های الزامات نظری آمایش فرهنگ در ایران: ظرفیت‌های فرهنگی عشایر در ...
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع رساله دکتری آقای حسن محمدی
تبیین جریان خروج سرمایه مالی از بخش کشاورزی روستاها (مورد مطالعه: شهرستان دهگلان در استان ...
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم سیده سعیده بیرقی
تحلیل پیامدهای الحاق روستا به شهر (مورد مطالعه:منطقه مهر شهر در بیرجند )
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع رساله دکتری خانم سحر مهدوی
تحلیل پهنه های الحاقی به منظور ارتقای سطح پایداری با الگوی دهکده شهری (مطالعه موردی: ...
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم معصومه مولایی
تجاری شدن و دگرگونی محلات شهری (مطالعه موردی منطقه ۴ محلات مجاور میدان هروی تهران)
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع رساله دکتری آقای ابوطالب قاسمی وسمه جانی
تبیین نقش گردشگری در تحول دارایی های معیشتی روستاها مطالعه موردی: روستاهای شهرستان رودسر
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای نیما پناهی
تحلیل فضایی نقش قشربندی اجتماعی در شکل گیری تله های فضایی فقر (مورد مطالعه : مناطق ...
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای آرمین عبادی حیدر
آینده پژوهی نقش تغییرات کاربری اراضی در زیست پذیری مناطق شهری تهران ( مورد مطالعه: منطقه۲۲شهرداری ...
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع دکتری آقای سید مصطفی حسینی
تبین استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه ژئوپولیتیکی در شبه قاره (هند و پاکستان) ...
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم ریحانه فلاطونی
تاثیر حاکمیت طالبان در افغانستان بر امنیت ملی ایران
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم سمیرا آب تین
ارزیابی کارایی لبه ی قرمز در تولید شاخص های گیاهی مورد نیاز در برآورد سطح زیر ...
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم فاطمه یادگاری
ارزیابی قابلیت های ژئومورفوتوریستی منطقه شهداد در استان کرمان
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع رساله دکتری آقای مهدی صفری نامیوندی
تدوین الگوی مفهومی امنیت مرز با تاکید بر پارامترهای ژئومورفولوژی مطالعه موردی: مرزهای استان کردستان
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای میرحسام دشتی
رنگی کردن عکس‌های هوایی با شبکه‌ی مولد تخاصمی
اطلاعات بیشتر
جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای تیمور پارسا
تبیین فقر وفقر زدایی در نواحی روستایی(مطالعه موردی دهستان بهنام شهرستان ورامین )
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۲۱-۱۸ شهریور ۱۴۰۲
انتخاب واحد با تاخیر: ۲۴-۲۲ شهریور ۱۴۰۲
شروع کلاسها: ۱ مهر ۱۴۰۲
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 17-15 مهر 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 29 مهر لغایت 9 دی 1402
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 20 دی ۱۴۰2
امتحانات: 25 دی لغایت 9 بهمن ۱۴۰2
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند): 28-25 آذر ۱۴۰۲
ارزشیابی نیمسال جاری: 25 آذر لغایت 15 دی 1402