اهداف و وظایف
توضیحات مربوط به مدیریت یا معاونت در این قسمت قرار می‌گیرد.
img_yw_news
img_yw_news
img_yw_news
اخبار
نشست تخصصی سفر کیفیت وزارت عتف در جلسه هیات ناتک شهریورماه ۱۴۰۲
عنوان مورد نظر خود را در این بخش وارد کنید متن مجلسه هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت استان البرز (ناتک) با حضور دکتر رازینی؛ رئیس محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و معاونین محترم مرکز، و همراهان و دکتر حسن بیگی؛ رئیس محترم هیات ناتک البرز و رئیس دانشگاه معین و اعضای محترم هیات ناتک استان و روسای مراکز آموزشی و پژوهشی در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ از ساعت ۳۰/۱۳ تا ۱۶/۳۰ در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.  
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی قندکرج برگزار شد.
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی قندکرج با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ از ساعت ۹ الی ۱۳ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند.   
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی آذین خودرو
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی آذین خودرو با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ از ساعت ۹ الی ۱۳ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند.   
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ از ساعت ۹ الی ۱۴ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند. 
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی مشکات ولایت
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی مشکات ولایت با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک استان البرز برگزار شد.   
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
بازدید از دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی واحد برادران برگزار شد.
بازدید از دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی واحد برادران با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده (دکتر سید علی حسینی- دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز دو شنبه مورخ ۵/۱۰/۱۴۰۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر انجام شد.  
دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱
بازدید از موسسه غیر انتفاعی و غیر دولتی رسام برگزار شد.
بازدید از موسسه غیر انتفاعی رسام با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده (آقای دکتر سید علی حسینی، آقای دکتر محمد روشن، آقای محمد صالحی) در روز شنبه مورخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۱  از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر برگزار شد.
دوشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۱
اطلاعیه ها
نشست تخصصی سفر کیفیت وزارت عتف در جلسه هیات ناتک شهریورماه ۱۴۰۲
عنوان مورد نظر خود را در این بخش وارد کنید متن مجلسه هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت استان البرز (ناتک) با حضور دکتر رازینی؛ رئیس محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم و معاونین محترم مرکز، و همراهان و دکتر حسن بیگی؛ رئیس محترم هیات ناتک البرز و رئیس دانشگاه معین و اعضای محترم هیات ناتک استان و روسای مراکز آموزشی و پژوهشی در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ از ساعت ۳۰/۱۳ تا ۱۶/۳۰ در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.  
۱۴۰۲/۷/۱۷
کارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۴۰۲/۳/۱۰
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی شهرداری کرج برگزار شد.
۱۴۰۲/۳/۱۰
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی قندکرج برگزار شد.
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی قندکرج با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ از ساعت ۹ الی ۱۳ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند.   
۱۴۰۲/۳/۱۰
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی آذین خودرو
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی آذین خودرو با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ از ساعت ۹ الی ۱۳ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند.   
۱۴۰۲/۳/۱۰
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده آقایان (مهندس ناصر چک نژادیان - دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ از ساعت ۹ الی ۱۴ عصر انجام شد . در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای محترم آن دانشگاه، نکات بازدید میدانی توسط تیم بازدید کننده اعلام شد . پس از آن گروه بازدید کننده از بخش های مختلف دانشگاه بازدید به عمل آوردند و با کارمندان، دانشجویان و مدرسان حاضر در این واحد دانشگاهی گفتگو کردند. 
۱۴۰۲/۳/۱۰
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی مشکات ولایت
بازدید از دانشگاه علمی کاربردی مشکات ولایت با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک استان البرز برگزار شد.   
۱۴۰۲/۳/۱۰
رئیس هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
۱۴۰۲/۳/۹
بازدید از دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی واحد برادران برگزار شد.
بازدید از دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی واحد برادران با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده (دکتر سید علی حسینی- دکتر محمد روشن – مهندس محمد صالحی) در روز دو شنبه مورخ ۵/۱۰/۱۴۰۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر انجام شد.  
۱۴۰۱/۱۰/۱۲
بازدید از موسسه غیر انتفاعی و غیر دولتی رسام برگزار شد.
بازدید از موسسه غیر انتفاعی رسام با حضور جناب آقای دکتر نادر شکراللهی دبیر محترم هیات ناتک به همراه تیم بازدید کننده (آقای دکتر سید علی حسینی، آقای دکتر محمد روشن، آقای محمد صالحی) در روز شنبه مورخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۱  از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر برگزار شد.
۱۴۰۱/۱۰/۱۲